Tầng 3 Sundentallab

Tầng 3 tại Sundentallab - là nơi làm việc phát triển ý tưởng , của gần 20 Kỹ thuật viên lành nghề , với trang thiết bị tiên tiến nhất , hiện đại nhất , 

Phòng làm việc của Sundental Lab đảm bảo tiêu chuẩn : Vệ Sinh , an toàn , sạch sẽ , ánh sáng nhiều , trang thiết bị phục vụ công việc đạt tiêu chuẩn y tế