CAD/CAM CERCON EXPERT - 3SHAPE

Công nghệ - thiết bị chuyên dụng trong cắt base Cercon.


Cercon@brain expert - Thiết bị cắt base cercon

Đặc điểm:
-  Chuyên dụng cho base Cercon
-  Tự cân chỉnh với mỗi lát cắt
-  Đồng bộ hóa từ hệ thống Cad/Cam thông qua tùy chọn máy tính
-  Hệ thống được điều khiển qua máy tính và màn hình cảm ứng của Cercon Brain Expert
-  Kết nối với máy tính thông qua dây mạng
-  Có 9 mũi khoan cắt và mô tơ có thể cắt tất cả các loại giải phẫu.
Tính năng:
-  chuyên dụng cho base Cercon và gia công cắt tiện vật liệu Cercon và Cercon HT.
-  Dễ dàng quản lý và sử dụng qua màn hình cảm ứng và màn hình máy tính.


Base Cercon được cắt bởi Cercon@brain expert

Chỉ định:
+  Sườn Zirconia đầu tiên cho kỹ thuật mão kép.ự
+  Sườn cho phục hình cầu mão, cầu mão toàn bộ.
+  Thực hiện các Abutment cá nhân theo yêu cầu.
+  Làm phục hình tạm.
+  Làm mẫu đúc cầu sườn kim loại.


Cercon@brain expert cho độ chính xác tuyệt đối

Các loại vật liệu:
- Cercon - Cercon HT
- Cercon PMMA
- Cercon Cast
- Cercon Wax
-  Mục tiêu hàng đầu của  Đại Tín Cercon Lab là luôn muốn cung cấp các sản phẩm chất lượng nhất đến với người sử dụng. Vì vậy, chúng tôi luôn học hỏi và cập nhật những công nghệ mới nhất và hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm