Tầng 2 Sundental lab

Tại Tầng 2 tại Sundentallab là không gian làm việc của hơn 20 kỹ thuật viên , với không gian mở , trang thiết bị hỗ trợ làm việc hiện đại nhất